Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o odpadach (Dz.U. z 9 grudnia 2016 r. poz. 1987);
 • Prawo bankowe (Dz.U. z 9 grudnia 2016 r. poz. 1988);
 • o cudzoziemcach (Dz.U. z 9 grudnia 2016 r. poz. 1990);
 • o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 15 grudnia 2016 r. poz. 2032);
 • o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 16 grudnia 2016 r. poz. 2045);
 • o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 16 grudnia 2016 r. poz. 2046);
 • o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 16 grudnia 2016 r. poz. 2047);
 • o Trybunale Stanu (Dz.U. z 16 grudnia 2016 r. poz. 2050);
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 19 grudnia 2016 r. poz. 2062);
 • Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 19 grudnia 2016 r. poz. 2064);
 • o ochronie przyrody (Dz.U. z 23 grudnia 2016 r. poz. 2134);
 • Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 23 grudnia 2016 r. poz. 2137);
 • o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 23 grudnia 2016 r. poz. 2147);
 • Prawo upadłościowe (Dz.U. z 28 grudnia 2016 r. poz. 2171);
 • o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 28 grudnia 2016 r. poz. 2180);
 • Kodeks wyborczy (Dz.U. z 4 stycznia 2017 r. poz. 15);
 • o podatku akcyzowym (Dz.U. z 9 stycznia 2017 r. poz. 43).