W Dz.U. z 30 grudnia 2016 r. pod poz. 2273 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Określono w nim wzory deklaracji:

  • VAT-7(17) (zał. nr 1 do rozporządzenia) i VAT-7K(11) (zał. nr 2 do rozporządzenia), oraz objaśnienia do tych deklaracji (zał. nr 3 do rozporządzenia),
  • VAT-8(8) (zał. nr 4 do rozporządzenia),
  • VAT-9M(7) (zał. nr 5 do rozporządzenia).

Wzory deklaracji określone w:

  • zał. nr 1, 4 i 5 stosuje się, począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r.,
  • zał. nr 2 stosuje się, począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2017 r.

Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1, 2 i 4–6 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1136) można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2017 r.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2017 r.