W Dz.U. z 31 grudnia 2016 r. pod poz. 2306 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 28 grudnia 2016 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Rozporządzenie określa typy szkół: muzycznych, plastycznych oraz baletowych i weszło w życie 1 stycznia 2017 r.