Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

  • Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 20 stycznia 2017 r. poz. 128);
  • o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 20 stycznia 2017 r. poz. 130);
  • o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 30 stycznia 2017 r. poz. 180);
  • Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1 lutego 2017 r. poz. 201);
  • o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 3 lutego 2017 r. poz. 209);
  • Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 3 lutego 2017 r. poz. 210);
  • Prawo energetyczne (Dz.U. z 6 lutego 2017 r. poz. 220);
  • o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 7 lutego 2017 r. poz. 229).

Opublikowano także dwa Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów:

  • w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. z 12 stycznia 2017 r. poz. 68)
  • w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 19 stycznia 2017 r. poz. 122).