W Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. pod poz. 60 opublikowano Ustawę z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (dalej: ustawa wprowadzająca).

Chodzi o ustawę z 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59), która w większości wejdzie w życie 1 września 2017 r.

Ustawa wprowadzająca nowelizuje ponadto przepisy kilkudziesięciu ustaw.