W Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. pod poz. 58 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 3 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wprowadzono nowe wzory oświadczeń w następujących wersjach: PIT-2(5), PIT-2A(5) oraz PIT-3(5).

Nowe wzory formularzy stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. Jeżeli jednak podatnik (np. pracownik instytucji kultury) złożył przed 12 stycznia 2017 r. oświadczenie na starym formularzu, nie musi go składać ponownie.

Rozporządzenie obowiązuje od 12 stycznia 2017 r.