W Dz.U. z 14 marca 2017 r. pod poz. 539 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego.

Określa ono wzór takiego oświadczenia i obowiązuje od 15 marca 2017 r.