W Dz.U. z 11 maja 2017 r. pod poz. 928 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie Listy Skarbów Dziedzictwa.

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia tej listy i zakres zamieszczanych na niej danych. Listę Skarbów Dziedzictwa prowadzi MKiDN w systemie teleinformatycznym udostępnionym w BIP na jego stronie podmiotowej.