W Dz.U. z 31 maja 2017 r. pod poz. 1066 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 25 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2018 r.

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2018 ustalono w wysokości za używanie odbiornika:

 • radiofonicznego — 7 zł za jeden miesiąc;
 • telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego — 22,70 zł za jeden miesiąc.

Natomiast wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2018, po uwzględnieniu zniżek wynosi:

 1. za używanie odbiornika radiofonicznego:
  • 13,60 zł za 2 miesiące,
  • 20,15 zł za 3 miesiące,
  • 39,90 zł za 6 miesięcy,
  • 75,60 zł za rok kalendarzowy;
 2. za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
  • 44,05 zł za 2 miesiące,
  • 65,35 zł za 3 miesiące,
  • 129,40 zł za 6 miesięcy,
  • 245,15 zł za rok kalendarzowy.

Opłaty wnoszone na poczet 2018 r. mogą być przyjmowane w 2017 r. według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 czerwca 2017 r.