W Dz.U. z 5 czerwca 2017 r. pod poz. 1086 opublikowano Ustawę z 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury.

Ustawa określa:

  • organy właściwe do spraw tej restytucji prowadzonej przez RP na jej terytorium i za granicą;
  • postępowanie z dobrami kultury wyprowadzonymi z naruszeniem prawa z terytorium RP;
  • organy właściwe do spraw restytucji prowadzonej w stosunku do dóbr kultury znajdujących się na terytorium RP przez państwa obce i cudzoziemców oraz
  • postępowanie w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państwa członkowskiego UE innego niż RP.

Ustawa obowiązuje w większości od 20 czerwca 2017 r.

Więcej na temat nowych przepisów w poradzie „Zmiany w ustawach dotyczących dóbr kultury — ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury”.