Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o petycjach (Dz.U. z 9 czerwca 2017 r. poz. 1123);
 • o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 14 czerwca 2017 r. poz. 1150);
 • o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 14 czerwca 2017 r. poz. 1153);
 • o instytutach badawczych (Dz.U. z 19 czerwca 2017 r. poz. 1158);
 • o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 19 czerwca 2017 r. poz. 1160);
 • o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 19 czerwca 2017 r. poz. 1161);
 • o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 22 czerwca 2017 r. poz. 1184);
 • Karta Nauczyciela (Dz.U. z 22 czerwca 2017 r. poz. 1189);
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 23 czerwca 2017 r. poz. 1201);
 • o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 23 czerwca 2017 r. poz. 1204);
 • o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 24 czerwca 2017 r. poz. 1219);
 • o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 24 czerwca 2017 r. poz. 1221);
 • o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 24 czerwca 2017 r. poz. 1222);
 • o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 24 czerwca 2017 r. poz. 1223);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 27 czerwca 2017 r. poz. 1257);
 • Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 27 czerwca 2017 r. poz. 1260);
 • o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 29 czerwca 2017 r. poz. 1277);
 • o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 29 czerwca 2017 r. poz. 1278);
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 30 czerwca 2017 r. poz. 1289);
 • Prawo łowieckie (Dz.U. z 30 czerwca 2017 r. poz. 1295);
 • Prawo budowlane (Dz.U. z 6 lipca 2017 r. poz. 1332);
 • o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w państwowe instytucje kultury (Dz.U. z 10 lipca 2017 r. poz. 1357);
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 13 lipca 2017 r. poz. 1369);
 • o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 13 lipca 2017 r. poz. 1373).