W Dz.U. z 27 lipca 2017 r. pod poz. 1432 opublikowano Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2017–2021, podpisany 1 czerwca 2017 r. w Gdyni.

Program obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • wizyt studyjnych i pobytów,
 • festiwali,
 • spektakli teatralnych,
 • muzyki,
 • sztuk wizualnych,
 • kinematografii,
 • literatury i bibliotek,
 • muzeów i galerii,
 • projektów wystawienniczych,
 • dziedzictwa kulturowego,
 • polityki pamięci,
 • tradycyjnej kultury ludowej,
 • prezentacji kultury mniejszości narodowych,
 • współpracy w ramach inicjatyw wielostronnych,
 • warunków organizacyjnych i finansowych,
 • rozstrzygania sporów.

Program obowiązuje od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2021 r.