W Dz.U. z 9 czerwca 2017 r. pod poz. 1125 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Rozporządzenie określa dwa typy szkół artystycznych w zależności od zakresu kształcenia.

Po pierwsze, wskazuje typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne:

  • szkoły muzyczne: ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia (o ośmioletnim cyklu kształcenia) oraz II stopnia (o sześcioletnim cyklu kształcenia);
  • licea sztuk plastycznych (szkoły o pięcioletnim cyklu kształcenia);
  • ogólnokształcące szkoły baletowe (o dziewięcioletnim cyklu kształcenia).

Po drugie, rozporządzenie określa typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. Są to szkoły:

  • muzyczne: szkoły muzyczne I stopnia (o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia) oraz II stopnia (sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od specjalności kształcenia);
  • sztuki tańca (o dziewięcioletnim cyklu kształcenia);
  • sztuki cyrkowej (o trzyletnim cyklu kształcenia);
  • policealne: muzyczne (o trzyletnim cyklu kształcenia), a także plastyczne — szkoły o dwuletnim cyklu kształcenia.

Określono także zmiany dotyczące szkół artystycznych, które zaplanowano na lata szkolne 2017/2018 — 2022/2023.

Rozporządzenie w większości obowiązuje od 1 września 2017 r.