Opublikowano Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Rozporządzenia opublikowano:

  • 17 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 17 sierpnia 2017 r. poz. 1547);
  • 24 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1583).

Rozporządzenia weszły w życie — odpowiednio — 18 i 25 sierpnia 2017 r. i stosuje się je przez 24 miesiące od tych dni.