W Dz.U. z 8 września 2017 r. pod poz. 1718 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 29 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna.

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna (dalej: PAP) na dofinansowanie działalności bieżącej PAP, związanej z realizacją jej celów. Zgodnie z art. 1 Ustawy z 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 643) wynika, że mająca charakter publicznej agencji prasowej PAP:

  • uzyskuje i przekazuje odbiorcom rzetelne, obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i z zagranicy;
  • ma obowiązek upowszechniać stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Rady Ministrów;
  • umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Rozporządzenie obowiązuje od 23 września 2017 r.