Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 22 września 2017 r. poz. 1767);
 • o pomocy społecznej (Dz.U. z 22 września 2017 r. poz. 1769);
 • o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 22 września 2017 r. poz. 1773);
 • o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 25 września 2017 r. poz. 1778);
 • o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 27 września 2017 r. poz. 1785);
 • o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 27 września 2017 r. poz. 1789);
 • o podatku leśnym (Dz.U. z 2 października 2017 r. poz. 1821);
 • o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2 października 2017 r. poz. 1821);
 • o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 3 października 2017 r. poz. 1830);
 • o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 3 października 2017 r. poz. 1832);
 • o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 3 października 2017 r. poz. 1834);
 • o broni i amunicji (Dz.U. z 4 października 2017 r. poz. 1839);
 • o ochronie zwierząt (Dz.U. z 4 października 2017 r. poz. 1840);
 • o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 5 października 2017 r. poz. 1851);
 • o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 9 października 2017 r. poz. 1868);
 • o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 9 października 2017 r. poz. 1869);
 • o radcach prawnych (Dz.U. z 9 października 2017 r. poz. 1870);
 • o samorządzie gminnym (Dz.U. z 9 października 2017 r. poz. 1875);
 • Prawo bankowe (Dz.U. z 9 października 2017 r. poz. 1876);
 • o fundacji — Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz.U. z 10 października 2017 r. poz. 1881);
 • o służbie cywilnej (Dz.U. z 10 października 2017 r. poz. 1889);
 • o podatku rolnym (Dz.U. z 10 października 2017 r. poz. 1892);
 • o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 10 października 2017 r. poz. 1897)

a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 10 października 2017 r. poz. 1880).