W Dz.U. z 21 września 2017 r. pod poz. 1763 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

W rozporządzeniu określono ramowe plany nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych:

 • ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia — załącznik nr 1;
 • szkoły muzycznej I stopnia — załącznik nr 2;
 • ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia — załącznik nr 3;
 • szkoły muzycznej II stopnia — załącznik nr 4;
 • liceum sztuk plastycznych — załącznik nr 5;
 • ogólnokształcącej szkoły baletowej — załącznik nr 6;
 • szkoły sztuki tańca — załącznik nr 7;
 • szkoły sztuki cyrkowej — załącznik nr 8;
 • policealnej szkoły muzycznej — załącznik nr 9;
 • policealnej szkoły plastycznej — załącznik nr 10;
 • ogniska artystycznego — załącznik nr 11.

Rozporządzenie obowiązuje od 22 września 2017 r.