W Dz.U. z 14 listopada 2017 r. pod poz. 2103 opublikowano Rozporządzenie MRPiPS z 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Określono wzory informacji:

  • miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych — INF-1 (załącznik nr 1 do rozporządzenia);
  • miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych — informacji ewidencyjnej — INF-Z (załącznik nr 2 do rozporządzenia);
  • rocznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych — INF-2 (załącznik nr 3 do rozporządzenia).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.