W Dz.U. z 30 listopada 2017 r. pod poz. 2219 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23 listopada 2017 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Opublikowano nowe wzory formularzy:

 • PIT-36(25),
 • PIT-36L(14),
 • PIT-37(24),
 • PIT-38(12),
 • PIT-39(8),
 • PIT/B(15),
 • PIT/BR(2),
 • PIT/D(26),
 • PIT/DS(2),
 • PIT/M(7),
 • PIT/O(22),
 • PIT/Z(6),
 • PIT/ZG(5).

Wzory te stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2017 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 grudnia 2017 r.