W Dz.U. z 27 listopada 2017 r. pod poz. 2175 opublikowano Ustawę z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa wprowadza zmiany, które dotyczą m.in.:

  • zwiększenia limitów zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • zwiększenia limitu kosztów autorskich;
  • zwolnienia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy do wysokości limitu 1000 zł podatku od początku roku.

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Więcej na temat zmian w podatkach dochodowych przeczytają Państwo w poradzie „Zmiany w podatkach dochodowych od 2018 r.”.