Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • Prawo o notariacie (Dz.U. z 11 grudnia 2017 r. poz. 2291),
 • o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 14 grudnia 2017 r. poz. 2336),
 • o rachunkowości (Dz.U. z 15 grudnia 2017 r. poz. 2342),
 • o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 15 grudnia 2017 r. poz. 2343),
 • Prawo upadłościowe (Dz.U. z 15 grudnia 2017 r. poz. 2344),
 • o Straży Granicznej (Dz.U. z 19 grudnia 2017 r. poz. 2365),
 • Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 19 grudnia 2017 r. poz. 2368),
 • o odpadach (Dz.U. z 4 stycznia 2018 r. poz. 21),
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 5 stycznia 2018 r. poz. 23),
 • o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 9 stycznia 2018 r. poz. 51),
 • o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 11 stycznia 2018 r. poz. 87),
 • Kodeks pracy (Dz.U. z 12 stycznia 2018 r. poz. 108).