W Dz.U. z 15 grudnia 2017 r. pod poz. 2352 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie określa wzory formularzy: PIT-2(5), PIT-2A(5), PIT-3(5), PIT-4R(7), PIT-8AR(6), PIT-8C(8), PIT-11(23), PIT-R(18), IFT-1/IFT-1R(13). Wzory formularzy w tych wersjach mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2018 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.