W Dz.U. z 28 grudnia 2017 r. pod poz. 2454 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jest to kolejne rozporządzenie, które — jak co roku — określa zasady zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących — tym razem do 31 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Więcej o zwolnieniu z obowiązku stosowania kas fiskalnych w instytucjach kultury w poradzie „Zwolnienie od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kas fiskalnych ze względu na obroty”, a także w następnych numerach Poradnika Instytucji Kultury.