W Dz.U. z 5 lutego 2018 r. pod poz. 305 opublikowano Ustawę z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (dalej: ustawa o zakazie handlu).

Ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

I tak, w niedziele i święta w placówkach handlowych:

  • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
  • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

– są zakazane.

Z art. 6 ust. 1 pkt 10, 11 i 29 ustawy wynika jednak, że zakaz ten nie obowiązuje w placówkach handlowych:

  • w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,
  • organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych,
  • w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Ustawa obowiązuje od 1 marca 2018 r.