Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 19 marca 2018 r. poz. 570);
 • o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 19 marca 2018 r. poz. 573);
 • o bibliotekach (Dz.U. z 19 marca 2018 r. poz. 574);
 • o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 20 marca 2018 r. poz. 578);
 • o partiach politycznych (Dz.U. z 20 marca 2018 r. poz. 580);
 • o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 22 marca 2018 r. poz. 594);
 • o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 23 marca 2018 r. poz. 603);
 • o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 23 marca 2018 r. poz. 604);
 • o repatriacji (Dz.U. z 23 marca 2018 r. poz. 609);
 • Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 26 marca 2018 r. poz. 618);
 • o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 27 marca 2018 r. poz. 620);
 • o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 27 marca 2018 r. poz. 623);
 • o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 30 marca 2018 r. poz. 644);
 • Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 30 marca 2018 r. poz. 652);
 • o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 9 kwietnia 2018 r. poz. 690);
 • o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 10 kwietnia 2018 r. poz. 703);
 • o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. z 10 kwietnia 2018 r. poz. 708);
 • o własności lokali (Dz.U. z 11 kwietnia 2018 r. poz. 716);
 • o muzeach (Dz.U. z 12 kwietnia 2018 r. poz. 720);
 • o instytutach badawczych (Dz.U. z 16 kwietnia 2018 r. poz. 736);

Opublikowano też obwieszczenie o ogłoszeniu tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jedn. Dz.U. z 10 kwietnia 2018 r. poz. 701).