W Dz.U. z 9 maja 2018 r. pod poz. 856 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie określa wzory deklaracji: VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-8(9), VAT-9M(8).

Te wzory deklaracji stosuje się, począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r., a w przypadku VAT-7K — począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.