W Dz.U. z 28 maja 2018 r. pod poz. 1013 opublikowano Rozporządzenie KRRiTV z 10 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2019 r.

Ustalono opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2019 za używanie odbiornika:

 • radiofonicznego — 7 zł za jeden miesiąc;
 • telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego — 22,70 zł za jeden miesiąc.

Wysokość opłat abonamentowych w roku kalendarzowym 2019, po uwzględnieniu przewidzianych zniżek za używanie odbiornika:

 1. radiofonicznego wynosi:
  • 13,60 zł za dwa miesiące,
  • 20,15 zł za trzy miesiące,
  • 39,90 zł za sześć miesięcy,
  • 75,60 zł za rok kalendarzowy;
 2. telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego wynosi:
  • 44,05 zł za dwa miesiące,
  • 65,35 zł za trzy miesiące,
  • 129,40 zł za sześć miesięcy,
  • 245,15 zł za rok kalendarzowy.

Opłaty wnoszone na poczet 2019 r. mogą być przyjmowane w 2018 r. według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 12 czerwca 2018 r.