W Dz.U. z 13 sierpnia 2018 r. pod poz. 1560 opublikowano Ustawę z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Ustawa reguluje:

  • organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w skład tego systemu;
  • sposób sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie stosowania jej przepisów;
  • zakres Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

Ustawa obowiązuje od 28 sierpnia 2018 r.