W Dz.U. z 22 sierpnia 2018 r. pod poz. 1605 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 6 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych.

Dokumenty paszportowe, wydane zgodnie ze wzorami obowiązującymi przed zmianą, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 5 listopada 2018 r.