W Dz.U. z 7 września 2018 r. pod poz. 1740 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 4 września 2018 r.

Zmienia ono rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 września 2018 r.