Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 19 września 2018 r. poz. 1795);
 • o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 20 września 2018 r. poz. 1799);
 • o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 24 września 2018 r. poz. 1808);
 • o Narodowym Instytucie Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. z 24 września 2018 r. poz. 1813);
 • o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 25 września 2018 r. poz. 1817);
 • o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 26 września 2018 r. poz. 1829);
 • o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 27 września 2018 r. poz. 1834);
 • o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 1 października 2018 r. poz. 1869);
 • o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 1 października 2018 r. poz. 1870);
 • o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1 października 2018 r. poz. 1872);
 • o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 4 października 2018 r. poz. 1900);
 • Prawo prasowe (Dz.U. z 5 października 2018 r. poz. 1914);
 • o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 5 października 2018 r. poz. 1915);
 • o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 5 października 2018 r. poz. 1916);
 • o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 8 października 2018 r. poz. 1919);
 • Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. z 8 października 2018 r. poz. 1921);
 • o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 8 października 2018 r. poz. 1924);
 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 10 października 2018 r. poz. 1945);
 • Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 12 października 2018 r. poz. 1954);
 • o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 października 2018 r. poz. 1983).

Opublikowano też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:

 • sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 19 września 2018 r. poz. 1793);
 • wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów (Dz.U. z 28 września 2018 r. poz. 1844).