W Dz.U. z 19 września 2018 r. pod poz. 1796 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 r. — „Wyprawka szkolna” ustanowionym uchwałą nr 126/2018 Rady Ministrów z 17 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. — „Wyprawka szkolna”;
  • formy i zakres pomocy;
  • tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

Rozporządzenie obowiązuje od 20 września 2018 r.