W Dz.U. z 17 września 2018 r. pod poz. 1781 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez żołnierzy Powstania Warszawskiego.

Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przyznanych przez Radę m.st. Warszawy żołnierzom Powstania Warszawskiego. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 2 października 2018 r.