W Dz.U. z 17 października 2018 r. pod poz. 1995 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 11 października 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów.

Rozporządzenie reguluje zasady postępowania z dokumentami z wyborów:

  • z obwodowych komisji wyborczych;
  • z okręgowych, rejonowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz od komisarzy wyborczych;
  • w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego;
  • w Państwowej Komisji Wyborczej.

Rozporządzenie obowiązuje od 18 października 2018 r.