W Dz.U. z 31 października 2018 r. pod poz. 2079 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 października 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej.

Rozporządzenie określa wzory dwóch upoważnień:

  • do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej (załącznik nr 1);
  • stałego upoważnienia do przeprowadzenia takiej kontroli (załącznik nr 2).

Dotychczasowe stałe upoważnienia zachowują ważność do 31 grudnia 2018 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 listopada 2018 r.