W Dz.U. z 19 listopada 2018 r. pod poz. 2156 opublikowano Ustawę z 4 października 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych.

W ustawie stwierdzono, że w hołdzie Duchownym Niezłomnym — bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski — dzień 19 października ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych, który jest świętem państwowym.

Ustawa obowiązuje od 20 listopada 2018 r.