Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o spółdzielni europejskiej (Dz.U. z 25 października 2018 r. poz. 2043);
 • o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 21 listopada 2018 r. poz. 2174);
 • Kodeks morski (Dz.U. z 21 listopada 2018 r. poz. 2175);
 • o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 21 listopada 2018 r. poz. 2177);
 • o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 21 listopada 2018 r. poz. 2179);
 • Prawo bankowe (Dz.U. z 23 listopada 2018 r. poz. 2187);
 • Prawo pocztowe (Dz.U. z 23 listopada 2018 r. poz. 2188);
 • o działalności leczniczej (Dz.U. z 23 listopada 2018 r. poz. 2190);
 • o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 26 listopada 2018 r. poz. 2204);
 • o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. z 27 listopada 2018 r. poz. 2206);
 • o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 28 listopada 2018 r. poz. 2220);
 • Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 29 listopada 2018 r. poz. 2224);
 • o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 30 listopada 2018 r. poz. 2232);
 • Prawo wodne (Dz.U. z 4 grudnia 2018 r. poz. 2268);
 • o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 5 grudnia 2018 r. poz. 2272).

Opublikowano też obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów rozporządzeń:

 • Rady Ministrów w sprawie informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej (Dz.U. z 26 października 2018 r. poz. 2047);
 • Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 29 listopada 2018 r. poz. 2225).