W Dz.U. z 15 listopada 2018 r. pod poz. 2146 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 30 października 2018 r. w sprawie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.

Rozporządzenie określa:

  • wzór wniosku o nadanie medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”;
  • tryb postępowania w sprawach o nadanie medalu, okoliczności wręczania odznaki medalu oraz legitymacji potwierdzającej nadanie medalu;
  • sposób noszenia i przechowywania odznaki medalu;
  • tryb i sposób wydawania duplikatu legitymacji potwierdzającej nadanie medalu;
  • wzory odznaki medalu oraz legitymacji potwierdzającej nadanie medalu.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 listopada 2018 r.