W Dz.U. z 4 grudnia 2018 r. pod poz. 2261 opublikowano Rozporządzenie KRRiTV z 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych.

Rozporządzenie określa:

  • rodzaje udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz udział poszczególnych rodzajów tych udogodnień w łącznym czasie nadawania programu, w zależności od pory emisji, charakteru i rodzaju programu;
  • niższy niż określony w ustawie o radiofonii i telewizji udział w programie audycji zawierających udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
  • rodzaj programów, w których nadawcy nie są obowiązani do wprowadzania udogodnień dla osób niepełnosprawnych;
  • sposób informowania odbiorców o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierających udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz rodzaju tych udogodnień.

Rozporządzenie obowiązuje od 5 grudnia 2018 r.