W Dz.U. z 7 grudnia 2018 r. pod poz. 2283 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Chodzi o Rozporządzenie Ministra Finansów z 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 363), w którym obowiązujący do tej pory termin jego obowiązywania 31 grudnia 2018 r. przedłużono do 31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 grudnia 2018 r.