Opublikowano zmiany w ustawach podatkowych, tj. Ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W Dz.U. z 19 listopada 2018 r. pod poz. 2159 opublikowano Ustawę z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze zmiany w obu ustawach o podatkach dochodowych dotyczą zmian w rozliczaniu wykorzystywania samochodów osobowych w działalności prowadzonej przez podatników obu podatków.

Więcej na ten temat w poradzie „Wybrane zmiany w podatkach dochodowych na 2019 r.”.

W Dz.U. z 23 listopada 2018 r. pod poz. 2193 opublikowano Ustawę z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy przepisów o stosowaniu cen transferowych.

W Dz.U. z 30 listopada 2018 r. pod poz. 2244 opublikowano Ustawę z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie zgłaszania rachunkowej metody rozliczania różnic kursowych (w zeznaniu, a nie w zgłoszeniu), rozliczania straty (także jednorazowo w jednym roku do kwoty 5 mln zł), a także — od 1 stycznia 2020 r. — zwiększenie limitu przychodów dla małego podatnika do 2 euro zł.

Więcej na ten temat w poradzie „Wybrane zmiany w podatkach dochodowych na 2019 r.”.