Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

  • o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 19 grudnia 2018 r. poz. 2363);
  • o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 21 grudnia 2018 r. poz. 2389);
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 11 stycznia 2019 r. poz. 52);
  • o transporcie drogowym (Dz.U. z 11 stycznia 2019 r. poz. 58);
  • o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 11 stycznia 2019 r. poz. 59);
  • o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 14 stycznia 2019 r. poz. 63).