W Dz.U. z 31 grudnia 2018 r. pod poz. 2496 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.

Rozporządzenie określa wzory formularzy zgłoszenia identyfikacyjnego (zgłoszenia aktualizacyjnego):

  • osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem NIP-2(12) — załącznik nr 1;
  • osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem NIP-7(5) — załącznik nr 2;
  • w zakresie danych uzupełniających NIP-8(3) — załącznik nr 4,

a także zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem ZAP-3(5) — załącznik nr 3.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.