Opublikowano Rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie uznania szeregu obiektów za pomnik historii.

Wymieniono następujące obiekty:

  • „Brzeg — Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi — nekropolią Piastów” (Dz.U. z 15 stycznia 2019 r. poz. 71);
  • „Oblęgorek — pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową” (Dz.U. z 15 stycznia 2019 r. poz. 73);
  • „Bóbrka — najstarsza kopalnia ropy naftowej” (Dz.U. z 15 stycznia 2019 r. poz. 75);
  • „Białystok — zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha” (Dz.U. z 16 stycznia 2019 r. poz. 86);
  • „Twierdza Przemyśl” (Dz.U. z 28 stycznia 2018 r. poz. 159).