W Dz.U. z 1 lutego 2019 r. pod poz. 198 opublikowano Ustawę Budżetową na rok 2019 z 16 stycznia 2019 r.

W załączniku nr 2 do ustawy budżetowej wykazano planowane wydatki budżetu państwa dla działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w wysokości 2 501 951 000 zł.

W drugiej tabeli załącznika nr 2 wykazano planowane wydatki na IPN — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu — 1 342 143 000 zł, w tym na dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego — 13 067 000 zł.

Natomiast na sam dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przypada 2 074 243 000 zł, w tym na rozdział:

 • 92101 — Instytucje kinematografii 13 370 000 zł;
 • 92102 — Polski Instytut Sztuki Filmowej 13 336 000 zł;
 • 92105 — Pozostałe zadania w zakresie kultury 27 113 000 zł;
 • 92106 — Teatry 209 028 000 zł;
 • 92108 — Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 83 779 000 zł;
 • 92109 — Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 582 000 zł;
 • 92110 — Galerie i biura wystaw artystycznych 18 100 000 zł;
 • 92113 — Centra kultury i sztuki 220 597 000 zł;
 • 92114 — Pozostałe instytucje kultury 141 131 000 zł;
 • 92115 — Polska Agencja Prasowa 8 000 000 zł;
 • 92116 — Biblioteki 103 574 000 zł;
 • 92117 — Archiwa 216 649 000 zł;
 • 92118 — Muzea 777 222 000 zł;
 • 92119 — Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków 53 527 000 zł;
 • 92120 — Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 115 398 000 zł;
 • 92126 — Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 5 571 000 zł;
 • 92127 — Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 8 314 000 zł;
 • 92195 — Pozostała działalność 54 952 000 zł.

Ustawa weszła w życie 1 lutego 2019 r., ale z mocą od 1 stycznia 2019 r.