W Dz.U. z 25 lutego 2019 r. pod poz. 365 opublikowano Postanowienie Prezydenta RP z 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Prezydent zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego i wyznaczył dzień wyborów na niedzielę 26 maja 2019 r.

W Polsce wybiera się 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

Postanowienie obowiązuje od 25 lutego 2019 r.