W Dz.U. z 27 lutego 2019 r. pod poz. 375 opublikowano Ustawę z 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych.

Ze zmienionego art. 86 ust. 4 Ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych wynika teraz, że wydatki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej są przeznaczone na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, a także, po zmianie, na rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa.

Ustawa obowiązuje od 14 marca 2019 r.