W Dz.U. z 13 maja 2019 r. pod poz. 883 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego.

Rozporządzenie określa w załączniku wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego na formularzu w wersji VAT-13(2), który stosuje się, począwszy od rozliczenia za czerwiec 2019 r. Wzór ten można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2019 r., z tym że nie jest wymagane stawianie pieczątki przez przedstawiciela podatkowego lub osobę reprezentującą przedstawiciela podatkowego.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 czerwca 2019 r.