Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 15 maja 2019 r. poz. 908);
 • o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 16 maja 2019 r. poz. 915);
 • o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 16 maja 2019 r. poz. 916);
 • o muzeach (Dz.U. z 16 maja 2019 r. poz. 917);
 • o działach administracji rządowej (Dz.U. z 20 maja 2019 r. poz. 945);
 • o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 21 maja 2019 r. poz. 952);
 • o izbach lekarskich (Dz.U. z 22 maja 2019 r. poz. 965);
 • o ochronie roślin (Dz.U. z 23 maja 2019 r. poz. 972);
 • o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (Dz.U. z 27 maja 2019 r. poz. 987);
 • o opłacie skarbowej (Dz.U. z 29 maja 2019 r. poz. 1000);
 • o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 30 maja 2019 r. poz. 1010);
 • o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. z 30 maja 2019 r. poz. 1011);
 • o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Dz.U. z 30 maja 2019 r. poz. 1012);
 • o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz.U. z 30 maja 2019 r. poz. 1013);
 • o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (Dz.U. z 3 czerwca 2019 r. poz. 1024);
 • Kodeks pracy (Dz.U. z 5 czerwca 2019 r. poz. 1040).