W Dz.U. z 17 kwietnia 2019 r. pod poz. 717 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego.

Rozporządzenie określa w załączniku klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, przy czym do:

  • 31 sierpnia 2022 r. — kształcenie w zawodzie plastyk odbywa się również w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych oraz w klasach ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;
  • 31 sierpnia 2023 r. — kształcenie w zawodzie plastyk odbywa się również w klasach liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2019 r.